Inhoudsopgave
Viewer
Kaartlagen

Kaartlagen

In de kaartviewer van Mister KLIC zijn tijdens het werken met de KLIC-melding verschillende kaartlagen beschikbaar.

Kaartlagen wisselen

U kunt via de knop rechtsboven de verschillende kaartlagen aan- en uitzetten.

Beschikbare algemene kaartlagen

De volgende algemene kaartlagen zijn beschikbaar:

  • OpenStreetMap

  • Topografische kaart

  • Luchtfoto 2021

  • Kadastrale kaart

  • AHN 3

  • Combinaties van de bovenstaande kaartlagen

KLIC-lagen

De lagen uit de KLIC-melding kunt u aan- en uitzetten, zodat u enkel de lagen ziet die u op dat moment nodig heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u enkel de hoogspanning- of gasleidingen wilt tonen. Ook is er de mogelijkheid om eventuele eisen voorzorgsmaatregel op de kaart aan en uit te zetten.

Indelen op thema of netbeheerder

De filters voor KLIC-lagen kunnen worden ingedeeld op thema of op netbeheerder. Zo kunt u instellen dat u enkel de leidingen van een bepaalde netbeheerder worden getoond, of enkel leidingen van bijvoorbeeld het thema hoogspanning.

Proefsleuven, ontwerp en risicoanalyse

Indien u proefsleuven of een risicoanalyse voor de betreffende KLIC-melding heeft aangemaakt, of een ontwerptekening voor het betreffende project heeft toegevoegd, kunt u ervoor kiezen om deze elementen wel of niet op de kaart te tonen.