Inhoudsopgave
Viewer
Eis voorzorgmaatregel

Eis voorzorgsmaatregel

Zodra u een KLIC-melding in de kaartviewer van Mister KLIC opent, worden de eisen voorzorgsmaatregelen getoond, indien die ter plaatse aanwezig zijn. U kunt de kaartlaag Eis voorzorgsmaatregel afzonderlijk aan en uitzetten.

Meldplicht

De eis voorzorgsmaatregel heeft betrekking op een belangrijke kabel of leiding. U bent wettelijk verplicht om uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met de betreffende netbeheerder.

Beschikbare informatie

U kunt vanuit de kaartviewer direct de informatie vinden die u nodig heeft om te voldoen aan de eis voorzorgsmaatregel.

  • Naam en contactgegevens van de netbeheerder

  • Type of thema

  • Directe link naar de inhoud van de eis voorzorgsmaatregel

Registreren afhandeling EV en eventuele maatregelen

Via het tabblad Veilig graven kunt u na het contact met de netbeheerder registreren wat het resultaat van het contact was en welke afspraken er zijn gemaakt.