Nieuwsbericht afbeelding

Proefsleuven registreren was nog nooit zo makkelijk

Op grond van de WIBON is het verplicht dat er onderzoek wordt gedaan naar de precieze ligging van kabels en leidingen op de graaflocatie. Een van de manieren om dit te doen is door proefsleuven te graven. Vanuit de CROW 500 geldt verder de verplichting om de afhandeling van de proefsleuven op een deugdelijke manier te registreren, om zo aan te tonen dat er op een veilige manier gewerkt is.

Het belang van proefsleuven

Het is niet voldoende om enkel een graafmelding te doen en vervolgens de graafwerkzaamheden aan te laten vangen. Want hoewel de graafmelding heel accuraat de locatie van kabels en leidingen lijkt weer te geven, zijn er in de werkelijkheid helaas veel afwijkingen. Het is dus belangrijk om steekproefsgewijs te controleren of de relevante kabels en leidingen in de graafmelding daadwerkelijk liggen waar ze op de kaart getekend staan.

Van risicoanalyse naar proefsleuflocaties

Om te voldoen aan de CROW 500 is het van belang om eerst een maatregelenplan op te stellen. Over het algemeen wordt dit plan opgesteld door een werkvoorbereider. Een onderdeel van dit maatregelenplan zijn de voorgestelde proefsleuflocaties.

Door in Mister KLIC een geautomatiseerde risicoanalyse op de kabels en leidingen uit de graafmelding uit te laten voeren ziet de werkvoorbereider in één oogopslag waar de potentiële problemen het grootst zijn. Op deze locaties tekent hij in Mister KLIC eenvoudig op een digitale kaart de benodigde proefsleuflocaties in.

Het registreren van een proefsleuf

De proefsleuven moeten gegraven worden zo kort mogelijk voordat er met de graafactiviteiten wordt begonnen. De mensen in het veld openen daartoe Mister KLIC en zien in de kaartviewer direct de beoogde proefsleuflocaties op de kaart en in een afvinklijst. Met de handige GPS-functionaliteit lopen ze snel naar de juiste locatie en graven ze de proefsleuf. Dit doen ze handmatig, want ze willen natuurlijk geen graafschade veroorzaken.

Als de proefsleuf gegraven is maken ze een foto van de situatie en voeren deze in Mister KLIC in. Ze registreren in de applicatie welke kabels en leidingen ze zijn tegengekomen en hoe diep deze liggen. Doordat ze dit in Mister KLIC doen, kunnen de mensen op kantoor direct het resultaat inzien. Ook komen de geregistreerde proefsleuven automatisch terug in de Veilig graven PDF-rapportage van Mister KLIC, zodat de organisatie kan bewijzen dat er voldaan is aan de CROW 500.

Alternatieven voor proefsleuven

Een alternatief voor een proefsleuf is het gebruiken van een scantechniek zoals radiodetectie. Een andere veelgebruikte methode is het voorsteken. Het is vanwege de verplichtingen vanuit de CROW 500 belangrijk om ook het resultaat van dergelijke alternatieven te registreren in de sectie Veilig graven van Mister KLIC.

Ons aanbod

Mister KLIC biedt handige oplossingen voor alles omtrent KLIC-meldingen. Bekijk daarom snel het aanbod van Mister KLIC.

Meer nieuws

Sidebar afbeelding

Is Mister KLIC echt de meest uitgebreide KLIC-applicatie voor de gunstigste prijs?

Er is inmiddels heel wat aanbod in de markt om uit te kiezen als het gaat om applicaties voor KLIC-meldingen. In dit artikel zetten we verschillende softwarepakketten op een rijtje en nemen we de proe...