Nieuwsbericht afbeelding

Laat de KLIC-melding centraal staan in uw graafproces

Uit cijfers van het RDI blijkt dat het aantal graafschade-incidenten in 2022 is toegenomen met 7%: bijna 47.000 keer ging het mis, met alleen al 38,4 miljoen euro aan directe herstelkosten. Met name bij reconstructiewerkzaamheden en het aanleggen van gasleidingen zijn er vaak incidenten, waarbij regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Volgens Mister KLIC medeoprichter Stijn van der Hoek is het belangrijk om tijdens graafwerkzaamheden de juiste procedure te volgen, want de kans op schade wordt zo aanzienlijk kleiner:

“Het is cruciaal om al tijdens het ontwerpproces van de ondergrondse infrastructuur rekening te houden met de bestaande kabels en leidingen zoals die in de KLIC-melding staan. Een risicoanalyse tijdens het ontwerp is zelfs verplicht op basis van de CROW 500, de dwingende richtlijn voor grondroerders die machinaal graven. Uit zo’n analyse moet een maatregelenplan en een werkinstructie voortvloeien. Mister KLIC maakt het voor uitvoerders eenvoudig om deze stappen te zetten en bovendien te registreren dat deze stappen zijn gezet. Dat is erg belangrijk voor aansprakelijkheidskwesties en verzekeringszaken.”

Wettelijke plichten voor uitvoerders

Naast de CROW 500 gelden er voor uitvoerders van graafwerkzaamheden verschillende wettelijke voorschriften vanuit de Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Zij zijn verplicht tot het doen van een KLIC-melding alvorens te gaan graven, de KLIC-melding dient in digitale vorm aanwezig te zijn op de graaflocatie en er moet ter plaatse onderzoek worden gedaan naar de precieze ligging van de ondergrondse netten.

Door deze wettelijke plichten en de CROW 500 richtlijn structureel en procesmatig te volgen kunnen uitvoerders op aantoonbare wijze veilig graven. Met de software van Mister KLIC is dat eenvoudig te organiseren, zodat er weinig handwerk aan het werken met KLIC-meldingen te pas komt en de kans op graafschade wordt geminimaliseerd.

KLIC-meldingen centraal in het graafproces

Door de gegevens uit de KLIC-melding vanaf de aanvang van het proces centraal te laten staan in de werkzaamheden kan er efficiënter en veiliger worden gewerkt. Met Mister KLIC worden KLIC-meldingen toegankelijk voor medewerkers op alle afdelingen binnen een organisatie en voor iedere onderaannemer in het werkproces, doordat de KLIC-meldingen in verschillende formaten geëxporteerd en geconverteerd kunnen worden. Mister KLIC maakt gebruik van de nieuwste IT-inzichten en visualisatietechnieken, zodat iedere gebruiker kan werken met de gegevens uit de KLIC-melding, zonder een software-expert te hoeven zijn of een cursus te volgen.

Ons aanbod

Mister KLIC biedt handige oplossingen voor alles omtrent KLIC-meldingen. Bekijk daarom snel het aanbod van Mister KLIC.

Meer nieuws

Sidebar afbeelding

Kom langs bij Mister KLIC op de Infra Relatiedagen in Hardenberg

Op 6, 7 en 8 februari vinden in Hardenberg de Infra Relatiedagen plaats, een evenement waarop ook Mister KLIC aanwezig zal zijn met een team...