Nieuwsbericht afbeelding

De beste manier om graafschade te voorkomen

Er ligt in Nederland bijna twee miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond, dus het is niet vreemd dat er tijdens graafwerkzaamheden schade ontstaat aan dit kabel- en leidingnetwerk. Gas, giftige stoffen en elektriciteit; schade aan dergelijke leidingen kan enorme gevolgen hebben voor mens en milieu. Voorbeelden hiervan zijn de gasexplosie in Diemen (2014, 2 doden en 15 gewonden) en de gasexplosie in Urk (2016, 6 gewonden door een hevige brand). Kortom, voorzichtigheid is geboden bij het graven in de grond.

Aandachtspunten bij het graven

Het begint natuurlijk allemaal bij het ontwerp, waar de werkvoorbereider of KAM-coördinator een wettelijk verplichte KLIC-melding doet om inzicht te krijgen in de kabels en leidingen van alle netbeheerders die in het opgevraagde gebied liggen. Deze gegevens worden door de grondroerder door middel van het graven van proefsleuven gecontroleerd op juistheid. Bij eventuele onduidelijkheden wordt er contact opgenomen met de betreffende netbeheerder. Als de kabel- en leidinginformatie klopt kan er worden overgegaan tot de uitvoering van de graafwerkzaamheden, waarbij de uitvoerenden een grondige instructie gegeven moet worden alvorens te beginnen.

Er zijn dus twee fasen in het graafproces, te weten de voorbereidende fase en de daadwerkelijke uitvoering.

Voorbereiding

 • Doe een KLIC-melding om de kabels en leidingen binnen het beoogde gebied in kaart te brengen.

 • Test de informatie op juistheid door middel van proefsleuven. Er kunnen altijd niet-gedocumenteerde kabels en leidingen door het beoogde gebied lopen, zogenaamde weesleidingen. Registreer uw bevindingen in Mister KLIC.

 • Bij onduidelijkheden moet er contact worden opgenomen met de betreffende netbeheerder; samen kan er op een veilige manier worden gezocht naar een oplossing. Uw afspraken met de netbeheerder kunt u vervolgens eenvoudig in Mister KLIC vastleggen.

 • Lever een grondige werkinstructie aan de werknemers die de daadwerkelijke graafwerkzaamheden zullen uitvoeren. Met Mister KLIC heeft iedere medewerker of onderaannemer toegang tot de werkinstructie.

Uitvoering

 • Controleer de aangeleverde informatie en pas gezond verstand toe; begin pas met graven als er een goede werkinstructie is aangeleverd. Is deze er niet? Weiger dan te graven tot deze is gegeven.

 • Graaf nooit zomaar buiten de oorspronkelijke grenzen van de werkzaamheden.

 • Overleg samen met leidinggevenden en betrokken partijen als er onduidelijkheid is of als de situatie niet wordt vertrouwd.

 • Pas bij het graven van proefsleuven op voor ondiepe kabels en leidingen. Een glasvezelkabel is bijvoorbeeld snel gebroken door een enthousiaste schepsteek.

En als het misgaat, wat dan?

Voorkomen is beter genezen, maar een ongeluk kan natuurlijk altijd gebeuren. Het is daarom belangrijk te weten welke stappen u moet ondernemen in het geval van schade aan een kabel of leiding. Hieronder een paar tips:

 • Leg het werk direct stil.

 • Let op de veiligheid van uzelf, collega's en eventuele omstanders of omwonenden: zorg voor een gepaste afstand van de gebroken leiding of kabel.

 • Dek nooit een actief gaslek af met zand. Het gas weet een route te vinden naar een nabijgelegen pand, wat het gevaar alleen maar groter maakt.

 • Indien het schade betreft aan een gasleiding of een 'volle' kortsluiting: bel 112 en licht de instanties in. Bel vervolgens het storingsnummer 0800-9009 (gratis en elk moment van de dag bereikbaar) om deze ook op de hoogte te stellen.

 • Registreer uw afhandeling van de graafschade in Mister KLIC.

Ons aanbod

Mister KLIC biedt handige oplossingen voor alles omtrent KLIC-meldingen. Bekijk daarom snel het aanbod van Mister KLIC.

Meer nieuws

Sidebar afbeelding

Bekijk KLIC-meldingen in Cyclomedia Street Smart

Met een paar eenvoudige stappen verbindt u uw account op Mister KLIC met uw Cyclomedia-account. Maak een API-key aan in uw Cyclomedia...