Inhoudsopgave
Risicoanalyse
Instellen risicofactoren

Instellen risicofactoren

Bij het uitvoeren van een risicoanalyse in MisterKLIC wordt standaard een algemeen aanvaarde risico-inschatting voor de verschillende type leidingen en de Eis Voorzorgsmaatregel-gebieden gebruikt.

De mate van risico als gevolg van de verschillende type leidingen in de grond kan echter afhankelijk zijn van hoe diep u wilt graven. Daarom kunt u de gebruikte risicofactoren ook zelf instellen.

Risicofactoren

Om de risicofactoren in te stellen gaat u naar de pagina Account & Organisatie en klikt u vervolgens onder het kopje "Risicoanalyse" op de knop "Risicofactoren beheren".

Stel op de beheerpagina de risicofactoren in en klik op "Opslaan" om uw wijzigingen op te slaan. Elke risicofactor moet een waarde tussen de 0 en de 100 hebben, waarbij 100 het hoogste risico is.